חדשות

פורנוגרפיה היא ענין של גיאוגרפיה....לא בתערוכות

(11/24/2016 2:32:43 PM)

במחזה " בית התה של ירח אוגוסט" אומר המתורגמן הכפרי של הצבא האמריקני ביפן - סאקיני את המשפט המפורסם שבכותרת. זה נכון לפורנוגרפיה, אבל לא לתערוכות. כי סקר מקיף של הארגון העולמי של מארגני התערוכות, שנערך ב - 30 מדינות והקיף 900 תערוכות ובא לבדוק את שביעות הרצון של המבקרים בתערוכות מהמדיה הקרויה "תערוכות", מצביע על דמיון מפליא בין חלקי העולם השונים.

יחד עם זאת, במדינות "בוגרות" בהן תערוכות הן חלק בלתי נפרד מהחיים הכלכליים במדינה, מידת שביעות הרצון של המבקרים תלויה בפרמטרים, שכלל אינם נמדדים אצל המבקרים ה"בוגרים" פחות.

אצל האחרונים, הפרמטרים ה"היגיינים" כמו  אתר התערוכות, מזנוני האוכל, בתי השימוש, נקיון התצוגות וכד', כלל אינו קובע את מידת שביעות הרצון שלהם.

אם נחזור לדמיון שבין המבקרים במקומות שונים בעולם, נמצא כי הדבר החשוב ביותר, שקובע את מידת שביעות הרצון, הוא החידושים בתערוכה. לא המינגלינג, לא ענין ההדרכה והלימוד, אלא החידושים.

אם אלו אינם בולטים בתערוכה, המבקרים יצאו מאוכזבים במידה רבה.

בכל האזורים שנבדקו: אמריקה, אירופה, המזרח התיכון ואסיה, השונות במידת שביעות הרצון נעה בין % 27 ל - % 34 המרוצים מאד לבין % 38 ל - % 43 המרוצים.

הסקר מאשש את הדיעה שהתערוכות הן המקור החשוב ביותר להצגת חידושים בפני קהל מקצועי ומי שאינו מנצל זאת, זוכה לציון לא חיובי מצד הקהל....לתשומת לב המציגים בתערוכות בארץ ובחו"ל, שהרי ראינו שאין הבדל בינינו לבינם.

עוד חדשות מהנעשה בעולם בתחום התערוכות:  http://www.expoexpo.com/PageLN.aspx


חזרה לרשימה >>