חדשות

סוגיה משפטית: כמה פעמים באת בטענות (כמציג) אל מארגן התערוכה....על לא עוול בכפו?

(1/10/2013 3:09:42 PM)

מארגן תערוכות הוא לא כליל השלמות, כמו כולנו. לעתים הוא מפשל והמציגים שלו "אוכלים אותה" ובאים אליו בטענות. ולפעמים הוא לא אשם....אבל תמיד הוא הכתובת של המציג לתלונות. אז כדאי לנו המציגים להבין מתי אנחנו מתלוננים עם תחמושת חיה ביד ומתי אנחנו פועלים על סרק.

וכדאי בהזדמנות זו להתודע אל המושג back to back .ביקשנו מהמשפטן ע"וד שי פורת להחכים אותנו בנושא.

 back to Back - מילת המפתח בהתחייבויות המציגים בתערוכות

מאת עו"ד שי פורת*  

לפני כחודשיים, ביקרתי מנכ"ל של לקוחה שלי, חברה ידועה לארגון תערוכות, במהלך תערוכה שהיא ארגנה. את מנוחת הפסקת הקפה שלקח המנכ"ל לעצמו, הפריע אחד המציגים שהתלונן שאסרו עליו להגיש מים לאורחיו ... מה אפשר לעשות?, הוא שואל. 

התשובה הפשוטה  - שאין מה לעשות משום שההסכם שהמציג חתם עליו בעת ההזמנה ממארגן התערוכה לשכירת שטח התצוגה שלו, אוסר עליו להגיש כל סוג של משקה ומזון – לא ממש הרגיעה את המציג העצבני. לכן, ניצל המארגן את נוכחותי על מנת לתת למציג את התשובה המעט יותר מורכבת – וגם היא לא מסובכת במיוחד.

והתשובה היא שמרכז הירידים אסר על המארגן הגשת כל סוג של מזון ומשקה וזה, מצידו, נאלץ לכלול בהסכם שלו עם המציג את אותה התחייבות עצמה, "back to back"... כדי שהוא עצמו לא יימצא  מפר את ההסכם שלו עם מרכז הירידים (הפרה המחייבת את המארגן בתשלום "קנס" בסכום משמעותי!!!). 

למעשה, הגשת מזון ומשקאות היא רק סימפטום לעניין העיקרי: חלק הארי של ההתחייבויות שנוטל המציג על עצמו, בהסכם שלו עם מארגן התערוכה, מקורן בהתחייבות שהמארגן נאלץ ליטול על עצמו כלפי בעל השטח, בין אם זה מרכז הירידים, בנייני האומה, מלון דן פנורמה, או כל אתר אחר המארח תערוכות. מסיבה זו, אין למארגן כל גמישות בכל הקשור לשירותים הניתנים לו במקור, על ידי בעל השטח, כמו מועדי הקמה ופירוק של התערוכה, שימוש באמצעי הגברה, אספקת שרותי תקשורת ואינטרנט, ביצוע פעולות פרסום וקידום מכירות בשטח עצמו, חניה וכן, כמובן.....גם שרותי הסעדה ואירוח.

זאת ועוד, המארגן כפוף אף להוראות בעל השטח בכל הקשור לבטיחות, ביטוח, רישוי חיבורי חשמל וכד' ואת כל אלה חייב המארגן להשית גם על המציגים שלו.   גם הדרישות הכספיות של המארגן מהמציג נובעות, במידה רבה, מדרישות בעל השטח כלפיו, כמו, לדוגמא, תשלום דמי ביטול בסכומים שערורייתיים, במקרה של ביטול התערוכה, מה שמחייב את המארגן להעלות כלפי המציג את אותה דרישה עצמה ... 

ולסיום, נחזור לשאלת המים ... בהסכם של המארגן עם מרכז הירידים מצוין כי האיסור על הגשת מזון ומשקאות נקבע משום שחברת מרכז הירידים התחייבה לבלעדיות בתחום זה כלפי מפעילי המזנונים ששכרו ממנה את המזנונים ומרכז הירידים רק מעביר את ההתחייבות "back to back" אל המארגן, שמצידו ... מעביר אותה אל המציג ...

וכמו שאומר רואה החשבון שלי, "גם לזכיין המזנון יש משפחה לפרנס", אז רגע לפני שאתם מתעצבנים בגלל בקבוק המים שלא תוכלו להגיש למבקרים שלכם, הזכרו בזכיין של המזנון   

* עו"ד שי פורת עוסק בתחום ייעוץ משפטי למארגני תערוכות מזה כ- 16 שנים. 

לאתר המשרד, הקליקו   www.poratadv.co.il 


חזרה לרשימה >>