חדשות

גם בריטניה הצטרפה לפטור ממע"מ על זרים המציגים בתערוכות

(8/19/2012 2:36:26 PM)

בריטניה, כמו בריטניה, חייבת לחשוב פעמיים בכל הקשור להחלטות של מוסדות השוק באירופה. היא אמנם חברה בשוק, אבל מתאמצת להיראות חריגה. כך עם המטבע של השוק וכך גם לגבי הדירקטיבה של השוק לפיה מציגים בתערוכות במדינות החברות בשוק, יהיהו פטורים מתשלום מס ערך מוסף על שרותי התערוכות שהם צורכים.

ההחלטה בבריסל, התקבלה בשולי השנה שעברה ונכנסה לתוקף השנה, אבל בבריטניה התמהמהו עם האישור ורק עכשיו התבשרנו כי החל מחודש ספטמבר 2012 הפטור יחול גם על מציגים זרים בתערוכות בבריטניה.

קשה להאמין, אבל לפי החוק, השכרת שטחים בתערוכות בבריטניה, נחשבה עד כה כהשכרת שטחי אדמה, שעליה חלים חוקי מס שונים.

עתה, אחרי כניסת החוק החדש, לא רק השכרת שטחי תצוגה תהיה פטורה ממע"מ, אלא גם שרותי תערוכות כמו עיצוב והקמה של ביתנים, שרותי תקשורת, אבטחה וכד'.

ועל זה נאמר" מוטב מאוחר מאשר לעולם לא".


חזרה לרשימה >>