01/09/2013 - newsletter # 21
נוסעים לתערוכה בחו"ל? ההוצאה הכרוכה בכך מותרת, אם.........

 

ניכוי הוצאות נסיעה לתערוכות וכנסים בינלאומיים

 

מאת: אבי נוב* 

 

אם אתם טסים לכנס או תערוכה בחו"ל, אתם עשויים ליהנות גם מניכוי הוצאות שונות הכרוכות בנסיעה לצורכי מס. ההוצאות המותרות בניכוי מגוונות, והן כוללות בין היתר, ניכוי הוצאות עבור טיסות בינלאומיות ופנימיות, מוניות, רכבות, רכב שכור, לינה בבתי מלון, מסעדות, דמי שירות. 

 

ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל אפשרית לעצמאיים ולשכירים. אם אתם נוסעים לכנס או תערוכה הקשורה בעבודתכם, או מחליטים לעשות השתלמות מקצועית בחו"ל בתחום עיסוקכם, דיני המס מאפשרים לכם בעיקרון לנכות את ההוצאות האמורות. התנאי הבסיסי לניכוי ההוצאה הוא שהנסיעה לחו"ל היא לצורך ייצור ההכנסה שלכם. תקנות מס הכנסה

 

בתקנות מס הכנסה בנושא ניכוי הוצאות בחו"ל נקבעו כללים ומגבלות בדבר תביעת הוצאות בקשר עם נסיעה לחו"ל. בתקנות נקבעו הסכומים, בדולר ארצות הברית, המותרים בניכוי, והם מתעדכנים בכל שנה.

  

הוצאות ברכישת כרטיסי טיסה

אם נסעתם במחלקת תיירים או עסקים, ההוצאות שלכם מותרות במלואן. מאידך, אם נסעתם במחלקה ראשונה, ההוצאות מותרות עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה. 

הוצאות לינה

בנסיעה שנמשכת עד 90 לילות: ביחס לשבע לינות ראשונות - מותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר מ- 259 דולר ללינה. מהלינה השמיני ואילך, עד 114 דולר ללינה מותרות מלוא ההוצאות. מעל 114 דולר ללינה מותרות הוצאות בשיעור 75% מהן, ולא יותר מ- 194 דולר. 

הוצאות שהייה אחרות

אם נדרשו הוצאות לינה, ניתן ליהנות מניכוי של עד 73 דולר לכל יום שהייה. אם לא נדרשו הוצאות לינה, ניתן ליהנות מניכוי של עד 122 דולר לכל יום שהייה. 

הוצאות שכירת רכב 

לא יותר מ-57 דולר ליום. 

הוצאות אחרות 

הוצאות עסקיות אחרות כגון תשלום עבור שיחות טלפון, אירוח ספקים או לקוחות - מותרות מלוא ההוצאות כנגד קבלות. בארצות מסוימות מותרת תוספת של 25% מההוצאות המותרות בניכוי לגבי הוצאות לינה והוצאות שהייה אחרות למעט הוצאות רכב.  

הוראות כלליות

אם הנסיעה שלכם לחו"ל היא למטרות פרטיות בלבד, ברור שלא ניתן יהיה לנכות את הוצאות הנסיעה מההכנסה החייבת. צריך שיהיו לו סיבות עסקיות לנסיעה. כך לדוגמא, תערוכה בתחום המקצוע, פגישות לקידום העסק, הרצאות, השתלמויות ועוד. חשוב לשמור תיעוד, ובכלל זה קבלות, הסכמים וכל מסמך אחר המעיד על ההוצאות, שכן נטל ההוכחה בדבר ההוצאות וסכומם, מוטל על הנישום.

 

כך לדוגמא, אם נסעתם להשתלמות מקצועית בחו"ל, יש לשמור על מסמכים המפרטים את מטרת ההשתלמות, התוכנית ותאריכי ההשתלמות, וכמובן קבלות על הוצאות הנסיעה והשהייה. כאשר ניתן להוכיח כי מדובר בהוצאות לצורך ייצור הכנסה, הן יותרו בניכוי.על מנת לקבל החזר בגין ההוצאות שלכם בחו"ל, עליכם להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובמסגרתו לדרוש את ההוצאות.

מבחינה זאת, אין הבדל בין שכיר לעצמאי. בשני המקרים ההחזר מתבצע באמצעות הדו"ח השנתי. 

 

*הכותב הוא ד"ר למשפטים ועורך דין לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי. [email protected]  

 


תגובות
הוסף תגובה
שתף בפייסבוק

   
תגובה חדשה
תגובה
שם
דואר אלקטרוני

  

טל. 03-6882929 www.expoexpo.com מוגש על ידי מנוע החיפוש לתערוכות בחו"ל