01/03/2016 - newsletter # 50
מה אומר במספרים המושג מרכז ירידים מצליח?

יריד דיסלדורף הוא אחד משמונה מרכזי ירידים, שמביאים את העולם להאמין שגרמניה היא המדינה החשובה ביותר בעולם בתחום התערוכות. נציין שהוא אינו הגדול ביותר ואינו מארח יותר תערוכות ממרכזים אחרים, אך מספר תערוכות שנערכות בו, נחשבות למס' 1 בעולם.

בתום שנת העסקים 2015 פורסמו הנתונים העיסקיים של היריד, מהם ניתן להבין את העוצמה שעומדת מאחורי השאלה שבכותרת. עוד נציין שההתיחסות במספרים, כוללת גם את הפעילות של מרכז הירידים של דיסלדורף במדינות אחרות בעולם.

השנים הלא זוגיות ביריד דיסלדורף נחשבות לשנים "חלשות" משום ששתיים ממחוללי ההכנסות הגבוהות (תערוכות דפוס ופלסטיק) מתקיימות בשנים הזוגיות. יחד עם זאת "בשנה חלשה" 2015, המחזור עמד על 300 מיליון יורו (לעומת 482 מיליון יורו בשנה הזוגית 2014).

חלקה של הפעילות מחוץ לגרמניה הניב סכום של 93 מיליון יורו.

הרווח הנקי לפני מס מסתכם ב - 26 מיליון יורו.

בשנה הבאה, כתוצאה מתערוכת הדפוס דרופה והתערוכה לפלסטיק "K" המחזור יכפיל את עצמו.

יצויין כי עד כאן מדובר על מחזור הנובע מפעילות ישירה של מרכז הירידים. בגרמניה מחשבים גם את ההצלחה של מרכז הירידים, בכל עיר, גם לפי תרומתו לכלכלת העיר, לחיי המסחר ולתעסוקה שהוא מספק.

במקרים מסוימים, כלכלת העיר תלויה בהצלחת מרכז הירידים ולכן, סוחרי העיר, נהגי המוניות, בתי המלון, המסעדות וכד' משלמים מרצון "מס יריד" של משהו כמו % 3 כדי שמרכז הירידים יגדל ויצליח וכתוצאה מכך יגיעו לעיר למעלה ממליון איש בשנה ויצרכו את השרותים בעיר.

זו תמצית סיפור ההצלחה של ערי הירידים בגרמניה.

לקריאת כל הכתבות והחדשות בניוזלטר   www.expoexpo.com/PageLN.aspx

 


תגובות
הוסף תגובה
שתף בפייסבוק

   
תגובה חדשה
תגובה
שם
דואר אלקטרוני

  

טל. 03-6882929 www.expoexpo.com מוגש על ידי מנוע החיפוש לתערוכות בחו"ל