18/07/2012 - newsletter # 9
מסלול חדש לעידוד השיווק בחו"ל במימון משרד התמ"ת

העיתון המצליח "תעשיות" בהוצאת מירב דסקלו הפקות בע"מ הביא בגליונו מחודש יולי 2012 את החדשה הבאה, הראויה לתשומת לב החברות שמציגות בתערוכות בחו"ל.

להלן הידיעה, בקיצורים מתבקשים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת מחדשת את הקרן לעידוד הייצוא, עם השקת מסלול חדש לעידוד השיווק בחו"ל. המסלול החדש מתוקצב ב - 35 מיליון ש"ח ומיועד ליצואנים המתכוונים להרחיב את פעילותם העיסקית בחו"ל כולל במסגרת השתתפות בתערוכות ובכנסים.

החברות שישתתפו במסלול החדש יוכלו לקבל החזר כספי שווה ערך ל - % 50 מגובה כל הוצאה שתתבתע במהלך שנת ההשתתפות במסלול. בגדול, החזר הכסף שיקבלו היצואנים, הוא תלוי הצלחה שתימדד במהלך 5 השנים שלאחר סיום התוכנית.

יחד עם זאת, היצואנים הקטנים יקבלו הטבה ייחודית ולא ידרשו להחזיר את הכסף אותו יקבלו במסגרת התכנית המתאימה להם.

יצויין כי משרד התמ"ת מפעיל תכנית נוספת של מאגדים, בה יכולים כמה יצואנים קטנים להתאגד ולבצע פעולות שיווקיות בחו"ל יחדיו ולזכות בסיוע המשרד.

משרד התמ"ת יפרסם קול קורא להגשת הבקשות, באתר האינטרנט של המשרד.

מוצע לעקוב www.moit.gov.il


תגובות
הוסף תגובה
שתף בפייסבוק

   
תגובה חדשה
תגובה
שם
דואר אלקטרוני

  

טל. 03-6882929 www.expoexpo.com מוגש על ידי מנוע החיפוש לתערוכות בחו"ל