פרטי תערוכה

לשליחת תזכורת לדואר האלקטרוני
שלך על תערוכה זו
לקבלת פרטי התערוכה בדואר אלקטרוני
לקבלת מידע על
חבילות מבצע לתערוכה זו
לקבלת מידע על חבילות לתערוכה זו
  AMI CABLES EUROPE
07/03/2024
תאריך סיום:
05/03/2024
תאריך התחלה:
קלן
עיר:
גרמניה
מדינה:
Maritim hotel
מרכז תערוכות:
שנתית
תדירות:
בינלאומית-מקצועית
סוג התערוכה:
    חוטים וכבלים לתעשיה פלסטיק וגומי - ציוד מיכון ומוצרים
נושאים בתערוכה:
AMI (Applied Market Information Ltd)
מארגנים:
פקס המארגן:
טלפון המארגן:
דוא"ל המארגן:
אתר המארגן:
×
×